Kadınlarda Neden Kronik Venöz Yetersizlik Daha Fazla Gürülür?

Toplardamarlar (venler) oksijeni azalmış kanı kalbe geri taşırlar. Bcaklardaki toplardamarla kanı yerçekimine karşı kalbe taşımak zorundadır.Bacak kasları derin venleri sıkıştırarak kanın kalbe dönmesinde yardımcı olur.Venlerdeki tek yönde çalışan kapaklar kanın doğru yönde gitmesini sağlar. Bacak kasları gevşediğinde toplardamarlardaki kapakçıklar kapanır.Bu kanın geri kaçmasını engeller.Kanın kalbe gitmesini sağlayan bu sisteme venöz pompa denir.

Yürüdüğümüzde bacak kasları kasıldığında venöz pompa iyi çalışır.Uzun oturulduğunda veya ayakta durduğunuzda bacak toplardamarlarındaki kan birikebilir ve bu bölgedeki kan basıncı artar.Derin venler ve perforan venler artmış basınca kısa süre için karşı koyabilir ve zamanla damar duvarları genişleyebilir.Damar duvarlarının zayıflaması ve ven kapakçıklarının zarar görmesi kronik venöz yetmezliğe neden olur.

Kronik venöz yetmezlik bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen, epidemiyolojik ve sosyoekonomik sonuçlarıyla önemli bir klinik tablodur. Kronik venöz yetmezlik geliştirme riskinizi artırabilecek faktörler şunlardır:

-Aşırı kilolu olmak

-50 yaşın üzerinde olmak

-Hamilelik veya çoğul gebelik

-Sigara içmek

-Kronik  venöz yetmezlik öyküsü olan bir aileden geliyor olmak

-Kan pıhtıları öyküsü

-Sigara içmek

Kronik Venöz Yetmezlik Belirtileri Nelerdir?

Kronik venöz yetmezlik belirtileri şunları içerebilir:

-Şişmiş bacaklar veya ayak bilekleri

-Bacaklarda veya ayak bileklerinde ağırlık

-Bacaklarda ağrı veya zonklama

-Kaşıntılı veya zayıf bacaklar

-Varisli damarlar

-Cilt rengini ve dokusunu değiştirir

-Bacak ülserleri

Erkek ve kadınlar çevresel faktörlerden farklıdüzeylerde etkilenmektedir.Kadınların ev işi yapmaları, gebe kalmaları ve venöz yetmezliğe bağlı gelişen kozmetik problemlerin daha fazla olmasından dolayı kadınların kronik venöz yetmezlik açısından daha fazla etkilendiği ifade edilmektedir.Ülkemizde de kadınların erkeklere göre daha fazla riskli olduğu ve daha fazla etkilendiği görülür.Diğer yandan literatürde kronik venöz yetmezlik prevalansının cinsiyetler arasında fark olmadığını hatta erkeklerde daha yüksek olduğunu belirten yayınlara da rastlanılmaktadır.Edinburgh damar çalışmasında araştırmacılar venöz hastalık prevelansının yaş ile doğrusal şekilde arttığını bildirmişlerdir.Bu çalışmada yaşla artan prevelansın erkek cinsiyette daha belirgin olduğu ifade edilir.Kronik venöz yetmezlik için diğer risk faktörü ise obesitedir.Aşırı kilolu kadınlar daha yüksek östrojen düzeylerine sahiptir.Bu durum periferik venöz dönüşte damar içi hacmi artıracaktır.

 

Online Randevu