Kalp ve Beynin Rezonansı:  Kırık Kalp Sendromu

Bu yazımızda Kalp ve Beynin Rezonansı Kırık Kalp Sendromu konusuna değineceğiz.

İnsan vücudunu daha iyi tanıdıkça, kalp ve beyin işlevi farklı görülmekle birlikte aslında birbiriyle ilişkili çalıştıkları görülmektedir. Bir insanın duygusal durumundaki değişim, kalp atımındaki ritm paterninde değişime neden olur; duygular otonom sinir sistemi aktivasyonunda daha baskındır. Her atımda kalp sadece kan pompalamaz, nörolojik, hormonal, basınç ve elektromanyetik bilgi paternini beyne ileten bir bilgi işlem merkezi olarak da hareket eder.

Kırık kalp sendromu  (Takotsubo sendromu), genellikle duygusal sıkıntılardan, ölüm ve stres sonrası 60 li yaşlarda menapoz sonrası  kadınlarda daha sık görülen bir sendromdur.

Hastalarda, stres sonrası kalp krizi benzeri göğüs ağrısı görülmekte, ekokardiyografi de kalp kasılmasında azalma saptanmaktadır. Yapılan anjiyo da kalbin şekli Japon balıkçılarının ahtapot avlamak için kullandıkları ahtapot tuzağı anlamına gelen ‘tako-tsubo’ terimi bu hastalık için kullanılmaktadır. Yapılan koroner anjiyoda koroner damarlar açık olarak görülmektedir. Genellikle 65-70 yaşları arası kadınlar da postmenapozal dönemde görülür.

Takotsubo hastalarında, Zürih üniversitesi hastanesinde yapılan beyin MR ‘larında duygu, motivasyon, öğrenme ve hafıza ile ilgili bölgelerde (talamus, hipotalamus, amigdala) limbik sistemde farklılıklar gözlenmiştir; iletişim zayıflığı ve strese cevap vermede sorunlar tespit edilmiştir. Bu hastalar da otonom sinir sisteminin ( bağırsak hareketleri, soluk alıp verme ve kalp atışı) gereğinden fazla uyarılması, strese bağlı adrenerjik uyarı ve buna bağlı koroner vazospasm, kırık kalp sendromuma neden olur.

Kırık kalp sendromu,  beyin ve kalp arasında henüz anlaşılmamış bir etkileşimle oluşan bir sendromdur.

Sonuç olarak, vücut bir bütün olarak düşünüldüğünde, güçlü frekans veren beyin ve kalp ayrı ayrı bilgi ve enerji iletirken, birbirleriyle de çok sık ve hızlı bir iletişim içinde etkileşerek psikofizyolojik değişikliklere yol açar. Beyin ve kalp, duygular, mental fonksiyonlar birbirinden ayrı değildir, bunların uyum içinde olması sağlıkla direk ilişkilidir.

Prof Dr Zehra Bayramoğlu ile Kalp ve Beynin Rezonansı Kırık Kalp Sendromu hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Online Randevu