Karın Aort Balonlaşması

Karın Aort Balonlaşması

Bu yazımızda Karın Aort Balonlaşması, Abdominal Aort Anevrizma ile ilgili konulara değineceğiz.

Genel anlamda aort anevrizması; aortu tutan ve beklenen normal çap ile karşılaştırıldığında en az %50 lik çap artışını gösteren fokal genişlemeler olarak tarif edilmektedir.Karın aort anevrizmaları genellikle aterosklerotik olarak karakterize edilmektedir. Aort duvarı düz kas hücrelerinin yanında konsantrik düzenlenmiş matriks proteinleri, elastin ve kollajen içerir.Normal aort duvarının medyasında proksimalden distale doğru elastin katmanlarında sayıca azalma, medyada incelme, intimada ise kalınlaşma gözlenir. Suprarenal ve infrarenal aorta arasında elastin miktarında %58 fark olduğu ve bu noktada elastinin kollajene göre göreceli olarak daha az olduğu görülmüştür. Elastin miktarında azalma ve anevrizmal duvarda dejenerasyonun varlığı anevrizmanın neden infrarenal aortada sık görüldüğünü açıklamamıza yardımcı olur. 

Abdominal Aort Anevrizma

Yetişkin aortunda elastin sentezlenmez fakat yarı ömrü 40-70 yıldır.Bu da karı aort anevrizmasının neden yaşla doğru orantılı olarak arttığını açıklar. Elastin miktarının azalmasına ek olarak, infrarenal aortun anevrizma oluşumuna yatkınlığı hemodinamik, yapısal ve otoimmün faktörlere de bağlıdır. Karın aort anevrizma (AAA:Abdominal Aort Anevrizma) sıklığı 50 yaş üzerinde yaşla doğru orantılı artar ve erkek:kadın oranı 5:1 dir. Erkeklerde 50 yaşından sonra görülmeye başlar ve 80 yaşlarda en sık görülür.Kadınlarda 60 lı yaşlarda görülmeye başlar ve insidans yaşla doğru orantılı olarak artar.

Karın Aort Balonlaşması

50 yaş üzerinde rüptür riski yaşla birlikte artmaktadır.Rüptürde ortalama yaş erkeklerde 76, kadınlarda ise 81 dir. Rüptüre anevrizmalarda ortalama çap 8cm dir.Rüptüre AAA’da mortalite %78 dir, tüm mortalitenin 2/3 ‘ü hastane dışındadır. Koroner arter hastalığında olduğu gibi, rüptüre AA’dan ölümlerin çoğuda kış mevsiminde olur. AAA prevelansı yaş, erkek cinsiyet, beyaz ırk, aile hikayesi, hipertansiyon, sigara, hiperkolestorolemi, koroner arter hastalığı, periferik vasküler oklüziv hastalık gibi risk faktörlerine bağlıdır.

Sigara içenlerde 4 cm ve üzeri çapta AAA rölatif riski içmeyenlere oranla 5-6 kat fazladır. Prevalansı artıran diğer rölatif risk faktörleri :Erkek cinsiyet (4-5 kat), beyaz ırk(2 kat), pozitif aile hikayesi (2kat) ve diyabet(0.5 kat).Hipertansiyonun AAA prevalansına etkisi minimal iken rüptür riskini arttıran major nedendir.

Çoğu anevrizma akut genişleme ve rüptürle semptomatik hale gelir. Rüptüre AAA’larında semptom genellikle bel ve kasığa vuran akut sırt veya karın ağrısıdır. Nadiren rüptür retroperitoneal boşlukta iyi sınırlar, hasta semptomatiktir fakat hipotansif atak olmaksızın haftalar geçirebilir. Duodenal baskıya ikincil kusma,iliyak vene baskıya bağlı venöz tromboz gibilokal baskı semptomları görülür. AAA’nın posterior erozyonu sonucu vertebral kaynaklı sırt ağrısı olabilir. AAA içindeki trombozdan periferik embolizasyonlar görülebilir.

Karın Aort Balonlaşması hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. 

Online Randevu