ÖZGEÇMİŞ

Prof Dr. Zehra Bayramoğlu, 1998 yılında Marmara Üniversitesi (İng) Tıp Fakültesini bitirdi.

Zehra Bayramoğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi  uzmanlığını Kadir Has Üniversitesi uygulama hastanesi Şişli Florence Nightingale Hastanesinde 2004 yılında aldıktan sonra 2006 yılına kadar Şişli Florence Nightingale hastanesinde uzman doktor olarak çalışmaya devam etti.

2006 -2007 yılları arasında Özel Sema Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisinde uzman olarak çalıştı.

2007 de Şişli Florence Nightingale Hastanesinde çalışmaya başladı.

2014 yılında İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde uzman doktor ve idari görev aldı;

2015 yılında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent ünvanı aldı ve 2019 yılına kadar Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda yönetim kurulu üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev aldı.

2020 yılında Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesinde 7 Ay görev aldı.  Ayrıldıktan sonra 2021 ‘de  İstanbul Nişantaşı’nda özel Muayenehane de çalışmaya başladı.

2022 ‘de Haliç Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinde Profesörlük ünvanı aldı.

Halen Özel Muayenehanesinde hasta kabul etmeye devam etmektedir.

 

Prof . Dr Zehra Bayramoğlu iyi derece İngilizce bilmektedir.

 

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi(İng) Tıp Fakültesi 1991 – 1998
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Kalp ve Damar Cerrahisi Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999- 2004

Doktora Tezi / S. Yeterlilik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ( özeti  ekte) ve Danışman( lar ):

 

Tez: Çalışan  Kalpte  ve  Kardiopulmoner  Bypass  Kullanılarak Yapılan Koroner Arter

Cerrahisi Sonrası Orta Dönem Anjiyografik Sonuçların Değerlendirilmesi

 Tez Danışmanı: Dr. Mustafa Güden

 Görevler:

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar. Gör..  Kadir Has Üniversitesi – Şişli Florence Nightingale Hastanesi 07/1999-09/2004
Uzm. Dr.  Şişli Florence Nightingale Hastanesi 09/2004-12/2005
Uzm. Dr.  Özel Sema Hastanesi 01/2006-09/2007
Uzm. Dr. Şişli Florence Nightingale Hastanesi 09/2007-08/2014
UzmDr- Başhekim Yard. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi 02/2014-08/2014
Yard Doçent Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi 08/2014-10/2015
Doçent Dr. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesi 2015-2019
Doçent Dr Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020 – 2021
Doçent Dr. Özel Muayenehane 2021 – Halen
Profesör Dr.  Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi ( ing ) 2022 – Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-The European Society for Cardiovascular Surgery -EACTS

2.The Society for Thoracic Surgery-STS

3-European Society for Vascular Surgery-ESVS

4-Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği-TKDCD

5-Türk Kardiyoloji Derneği-TKD

6-Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği-UVCD

 

ESERLER:

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. B Akpınar, M Güden, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, B Çaynak, Z Bayramoğlu,O Bayındır.Does off-pump coronary artery bypass surgery reduce mortality in high risk patients?. Heart Surgery Forum 2001; 4(3):231-7.,Atıf Sayısı:7

A2. B Akpınar, M Güden, S Aytekin, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, U Özbek, B Çaynak, Z Bayramoğlu.The use of stentless valves for root replacement during repair of ascending aortic aneurysms with aortic valve regurgitation. Heart Surgery Forum 2002; 5(1):52-6.,Atıf Sayısı:4

A3. İ Sanisoğlu, M Güden, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, C Dibekoğlu, S Y Sanisoglu, B Akpınar.Does off-pump CABG reduce gastrointestinal complications. Ann Thorac Surg 2004; 77(2):619-25.,Atıf Sayısı:20

A4. B Akpınar, I Sanisoğlu, M Güden, E Sağbaş, B Caynak, and Z  Bayramoğlu. Combined off-pump coronary artery  bypass grafting surgery  and ablative therapy  for atrial fibrillation: Early  and mid-term results. Ann  Thorac Surg 2006; 81:1332-8.,Atıf Sayısı:17

A5. B Akpınar, M Güden, E Sağbaş, I Sanisoğlu, B Çaynak, and Z Bayramoglu. Robotic- Enhanced Totally Endoscopic  Mitral  Valve  Repair  and Ablative  Therapy.  Ann  Thorac  Surg  81 2006;1095-8.,Atıf Sayısı:5

A6. E Sağbaş, B Akpınar, İ Sanisoğlu, B Çaynak, M Güden, U Özbek, Z Bayramoğlu, O Bayındır. Robotics in cardiac surgery:The İstanbul Experience.International Journal of Medical  Robotics  and  Computer  Assisted Surgery  2006;2:179-87.,Atıf Sayısı:3

A7. B Çaynak,  E Sağbaş,  B Onan,  I Selen Onan, O. Sen, Z Bayramoğlu,B Kabakcı, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Comparison of Three Different Surgical  Methods  in Aortic Aneurysms:Long- Term Results. Journal of Cardiac Surgery   2009; 24:710-15.,Atııf Sayısı:1

A8. Tevhide Ziver, Pelin Yuksel, Gokhan Ipek, İbrahim Yekeler, Zehra Bayramoğlu, Emin Tireli, Suat Saribas, Mustafa Aslan, Seyma Denli Yalvac, İbrahim Ozdomanic, Zuhal Torlak, Ahmet Dirican, Muzeyyen Mamal Torun, Bekir Kocazeybek. Aneurysm and Helicobacter pylori relationship: the seropositivity of CagA, VacA and other antigens of Helicobacter pylori in abdominal and ascending aortic aneurysms’’ New Microbiologica 2010; 33: 233-242 .,Atıf Sayısı:1

A9. L Onat, İ Sanisoğlu, A Mutlu, Z Bayramoğlu, B Caynak E Sağbaş.Endurant stent greft erken dönem sonuçları ve Talent stent greft ile karşılaştırılması.Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(2):186-91.

A10. İ Sanisoğlu, B Çaynak, B Onan, Ö Mete, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, İS Onan, E Öklü, B Akpınar, F Dizdaroğlu. Comparison of clipping versus ligation of side-branches during saphenous vein graft harvesting:Which method is superior?. Ann Vasc Surg 2011;25(5):669-74.,Atıf Sayısı:2

A11. B Çaynak, Z Bayramoğlu, B Onan, İS Onan, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. The impact of non-dialysis-dependent renal dysfunction on outcome following cardiac surgery.Heart Surgery Forum 2011;14(4):214-20.,Atıf Sayısı:3

A12. Z Bayramoğlu, B Çaynak, Kerem Oral, Refik Erdem, Yelda Teyyareci, B Akpınar. Left atrial myxoma with neovascularization presenting as a sick sinus syndrome. Heart  Surg Forum  2012; 15(4): 200-3.

A13. Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu, L Onat, B Çaynak, E Sağbaş, H Özgen, B Akpınar. Endovascular stent graft repair of abdominal and thoracic  aortic aneurysms.Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2012; 12(1):84-6.

A14. Z Bayramoğlu, Y Durak, M Bayram, OL Ulusoy, B Çaynak, E Sağbaş, B Akpınar. Bone cement-enhanced sternal closure technique in cardiac surgery: effects on sternal union, pain and life quality. Journal of Cardiothoracic Surgery 2013; 8:182.

A15.K Oral, Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu, M Dayangaç, Y Tokat, L Öklü, F Yener. Combined Aortic Valve Replacement and Living Donor Liver Transplantation.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2014;22(1):152-156.

A16. Z Bayramoğlu, B Çaynak, M Ezelsoy,K Oral, E Sağbaş, B Akpınar. Angiographic evaluation of graft patency in robotic-assisted coronary artery bypass surgery: 8 year follow-up. Int J of Med Robotics Comput Assist Surg 2014; 10:121-127.

A17.S Yazıcı, O Karahan, K Oral, Z Bayramoğlu, M Ünal, B Çaynak, E Sağbaş.Comparison of renoprotective effect of dabigatran with low-molecular weight heparin.Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis,2015;1-5.

A18.M Ezelsoy, B Çaynak, M Bayram, K Oral, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, V Aytekin, B Akpınar.The comparison between minimally invasive coronary bypass grafting surgery and conventional bypass grafting surgery in proximal LAD lesion.The Heart Surgery Forum,2015-471,18(2).

A19.Z Bayramoglu, K Oral, M Ezelsoy, B Akpınar.Second recurrence of familial atrial myxomas:mother and daughter simultaneously.Cardiovascular Journal of Africa DOİ:10.5830/cvja-2019-008

A20.M Ezelsoy, K Oral, B Çaynak, K  T Saraçoğlu, A Saraçoğlu, Z Bayramoğlu, B Akpınar.Long-term results of monopolar versus bipolar radiofrequency ablation procedure for atrial fibrillation.Turkish J of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019;27(2):152-58

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. İ Sanisoğlu, M Güden, E Sağbaş, C Dibekoğlu, M Ergenoğlu, Z Bayramoğlu, B Akpınar. Gastrointestinal       complications after coronary artery bypass surgery: off-pump versus on-pump coronary artery surgery.52 nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery R11, İstanbul,Turkey,Kasım 2003.

B2. Z Bayramoğlu, R Yaman, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, M Güden, B Akpınar. Left  versus bi-atrial radiofrequency  ablation  for surgical treatment  of  atrial fibrillation. 12th  Annual  Meeting  of  the  Asian  Society  for  Cardiovascular  Surgery. İstanbul,  Turkey, Nisan 2004

B3. İ Sanisoğlu,  M Güden, E Sağbaş, M U Ergenoğlu, Z Bayramoğlu, B Akpınar. Outcomes  of Off-pump  versus  On-pump  Coronary  Artery  Bypass  Surgery  In  Octogenerians.12th Annual Meeting  of  the  Asian  Society  for  Cardiovascular  Surgery. İstanbul,  Turkey,Nisan 2004

B4. M Güden, Z Bayramoğlu, B Çaynak, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Off-pump versus on-pump CABG :Midterm Angiographic and Clinical Results. European Society for cardiovascular surgery 54. International Congress, Athens, Greece, Mayıs  2005   

B5. İ Sanisoğlu, E Sağbaş, B Çaynak, Z Bayramoğlu, M Güden, B Akpınar,C Türkoğlu. İrrigated radiofrequency ablation for the surgical treatment of atrial fibrillation.Evaluation of mid-term results with different techniques.1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Bodrum, Türkiye, Ekim 2005.

B6. M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, Z Bayramoğlu, B Çaynak, B Akpınar. Robotically assisted cardiac surgery. 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Bodrum, Türkiye, Ekim 2005

B7. M Güden, Z Bayramoğlu. Single Staged repair of coarctation and ascending aortic aneursym with a novel technique. 55th Internatinal Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, St Petersburg, Russian Federation,Mayıs 2006.

B8. A Korkmaz, M Güden, Z Bayramoğlu.Concurrent cesarean section and redo MVR for mechanical stuck valve. 56th Internatinal Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Venice, Italy, Mayıs 2006.

B9. B Çaynak, E Sağbaş, S Onan, O Şen, B Onan, Z Bayramoğlu, B Kabakçı, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Comparison of three different surgical methods in aortic root aneurysms:long-term results. 6th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge Dubrovnik Croatia, Nisan 2009.

B10. B Çaynak, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, Z Bayramoğlu, B Akpınar. Port Access cardiac operations: mid nad long-term results. 6th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge Dubrovnik Croatia, Nisan 2009.

B11. B Caynak, S Onan, O Sen, Z Bayramoğlu, B Akpınar .Effect of type of surgery for patients with non-dialysis dependent renal dysfuntion. 7th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge; Portoroz Slovenia, Mayıs 2010

B12. B Caynak, E Sağbaş, Z Bayramoğlu,İ Sanisoğlu, B Akpinar. Robotically enhanced coronary artery bypass graft surgery:Mid-term results.7th Annual Meeting of the Euro-Asian Bridge; Portoroz Slovenia; Mayıs 2010

B13. Z Bayramoğlu, B Çaynak, Y Durak, B Özüekren, V Yazıcıoğlu, E Sağbas B Akpınar.Our experience in minimal invasive cardiac surgery using port Access. 9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Türkiye, Mart 2013

B14. Z Bayramoğlu, V Yazıcıoğlu, M Bayram, Y Durak,B Akpınar. Correction of sternal dehiscence by titanium plates and mesh:Result of one center. 9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Türkiye, Mart 2013.

B15. Z Bayramoğlu, M Ezelsoy, B Çaynak, O Yıldız, E Sağbaş, N Yazıcıoğlu, B Akpınar. Surgical placement of left ventricular lead for cardiac resynchronization therapy after failure of percutaneous attempts. 9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Türkiye, Mart 2013

B16. Z Bayramoğlu, B Çaynak, M Ezelsoy, E Sağbaş, B Akpınar. Postoperative clinical and angiographic results of robotic assisted coronary artery bypass surgery.9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Türkiye, Mart 2013

B17. S Aytekin, S Yurdakul, Ö Yıldırımtürk, AB Çatakoglu, R Erdim, E Sağbaş, Z Bayramoğlu, M Ezelsoy, E Altıntas, B Akpınar. Evaluation of Graft Patency After Coronary Artery Bypass Grafting by Using Stress Echocardiography Combined With Strain Imaging. 29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society of Cardiology, Antalya, Türkiye, Ekim 2013

B18. MK Oral, K Ayalp, Z Bayramoğlu, B Çaynak, V Yazıcıoğlu, Y Durak, M Kayabalı. Hybrid Approach with Using Open and Endovascular Surgery to Multilevel Peripheral Arterial Lesions.14 th Asian Vascular Surgery,Istanbul, Türkiye, Ekim 2013.

B19. Z Bayramoğlu, K Oral, B Çaynak, Y Durak, E Sağbaş, B Akpınar. Life Quality of Women Following Minimal Invasive Mitral Valve Surgery.10th Annual meeting of Euro-Asian Bridge, Istanbul, Türkiye, Mart 2014

B20. Z Bayramoğlu, K Oral, B Çaynak, E Sağbaş, B Akpınar. Minimal Invasive Cardiac Surgery Using Port Access:11 Year Experiencies in Turkey.10th Annual meeting of Euro-Asian Bridge, Istanbul, Türkiye, Mart 2014

B21. K Oral, Z Bayramoğlu, B Çaynak, V Yazıcıoğlu, E Sağbaş, B Akpınar. Aortic Valve Replacement with  A Stentless Bioprosthesis: Report of 63 cases. 10th Annual meeting of Euro-Asian Bridge, Istanbul, Türkiye, Mart 2014

B22.Z Bayramoğlu, B Çaynak, M Ezelsoy, E Sağbaş, B Akpınar.Postoperative clinical and angiographic results of robotic assisted coronary artery bypass surgery.9 th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery,Türkiye, 2013

B23. K Oral, Z Bayramoğlu, B Çaynak, B Akpınar.Using Transverse Sternal Plates In Secondary Sternal Reconstruction:Clinical Experience.10th Annual meeting of Euro-Asian Bridge,Istanbul, Türkiye,2014

B24.M Bayram, M Ezelsoy, E Usta, K Oral, A Saraçoğlu, Z Bayramoğlu.Rapid detection of acute kidney injury by urinary neutrophil geletinase-associated lipocalin in patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery.Euroanaesthesia(The European Anaesthesiology Congress),2014

B25.Z Bayramoğlu,K Oral, Ö Demirkan, E Kaba, Y Durak Erdinç, V Yazıcıoğlu, B Çaynak, A Toker, B Akpınar.Evaluation of aortic pseudoaneurysm as a result of following radioteraphy of timoma, 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, Istanbul, Türkiye, 2015

B26.Z Bayramoğlu, K Oral, S Yazıcı, Y Durak, V Yazıcıoğlu, B Çaynak, E Sağbaş, B Akpınar.Reults of Port-Access mitral valve surgery comparing with conventional technique in female patients. 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery, Istanbul, Türkiye, 2015

B27.Z Bayramoglu.Minimal invasive treatment of AF.66 th International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Greece,2017

B28.Z Bayramoglu.Port Access Mitral Valve Surgery in Women.15th  International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye,2019

C.Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplardaki bölümler:

C1.B Çaynak, Z Bayramoğlu, B Akpınar. Kalp ve Damar Cerrahisi MN Medikal& Nobel 2. Baskı,2010.Bölüm adı:Kardiak aritmilerin cerrahi tedavisi,2189

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. M Güden, B. Akpınar, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, M. Şirvancı, Z. Bayramoğlu, B. Çaynak, A. Yüksel. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Vertebral Osteomiyelit: Mediastinitin Önemli Bir Komplikasyonu.Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 9: 57-58.

D2. M. Güden, E. Sağbaş, İ. Sanisoğlu, K. Kazımoğlu, U. Özbek, Z. Bayramoğlu, K. Oral, B. Akpınar. Video Yardımı ile Minimal İnvazif “Port-Akses” Kalp Cerrahisi Erken Dönem Sonuçları.Türk Kardioloji Derneği Arşivi 2003; 31(3):125-130.

D3. E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, M.Güden, B.Çaynak, Z.Bayramoğlu, B. Akpınar. Robotik Kalp Cerrahisi Türkiye  Klinikleri J Surg  Med Sci  2005, 1(10): 67-76.

D4. B.Çaynak, Z.Bayramoğlu, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu,  M.Güden, B. Akpınar. Atriyal  fibrilasyonun cerrahi  tedavisi:  Uzun dönem sonuçlar. Türk  Göğüs  Kalp ve Damar  Cerrahisi  Dergisi  2006, 14(4): 260-265.

D5. B Onan, Z Bayramoğlu, İS Onan, B Akpınar.Right atrial myxoma associated with portal and splenic vein thrombosis in a patient with Budd-Chiari syndrome.Türk Kardiyol Dern Ars 2011, 39(4):320-4.

D6. Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu.Ekstrakorpereal dolaşımda acil durumlar, komplikasyonlar ve çözüm yolları, Review. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg Özel Dergisi 2012;4(2):61-73.

D7. K Oral, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, B Akpınar, Z Çaynak.Santral Venöz Girişim Sırasında Oluşan İyatrojenik Subklavian Arter Yaralanmasına Hibrid Yaklaşım.Damar Cer Derg 2013;22(1):80-2.

D8.M Bayram, M Ezelsoy, E Usta, K Oral, A Saraçoğlu, Z Bayramoğlu, Ö Yıldırım.Kardiyopulmoner Bypass Geçiren Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Erken Dönemde Belirlenmesinde İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin’in Değeri.Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 2014;42:239-44.

D9.Z Bayramoğlu, B Akpınar.Minimal Invaziv Aritmi Cerrahisi. Review. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg Özel Dergisi, 2015;7(2):49-53

D10.A Saraçoğlu, D Kızılay, Z Bayramoğlu, Ö Demirhan, İ H Kafalı.Akciğer Rezeksiyon Sırasında Gelişen Miyokard Enfarktüsü ve Bypass Greftleme.GKDA e-Dergi1(1):25-28,2015 doi:10.5222/GKDAeD.2015.025

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. B. Akpınar, M. Güden, İ. Sanisoğlu, E. Sağbaş, O. Yılmaz, Z. Bayramoğlu, O. Bayındır. Koroner Arter Cerrahisinde Kardiyopulmoner By-Pass (KPB) Kullanılarak ve Kullanılmadan (Off-Pump) Gerçekleştirilen Greftlerin Akımlarının Transit Zaman Akım Ölçümü (TTFM) Kullanılarak Karşılaştırılması. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir,Türkiye, Eylül  2001.

E2. E Sağbaş, M Güden, İ Sanisoğlu, U Özbek, O Yılmaz, M Arpaz, Z Bayramoğlu, B Çaynak, O Bayındır. Endoskopik kalp cerrahisi erken dönem sonuçları.Türk kardiyoloji kongresi, Antalya, Türkiye, Eylül 2002.

E3. İ Sanisoğlu, E Sağbaş, M Güden, O Yılmaz, M Arpaz, B Çaynak,Z Bayramoğlu,B Akpınar.Atriyal fibrilasyonun radyofrekans ablasyon ile cerrahi tedavisi:Birçok merkezli çalışmanın erken dönem sonuçları.Türk kardiyoloji kongresi, Antalya, Türkiye, Eylül 2002.

E4. E Sağbaş, B Çaynak, Z Bayramoğlu, M Güden, M Ergenoğlu, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Port akses tekniği ile kombine mitral kapak ve radyofrekans ablasyon operasyonu:erken dönem sonuçlar.19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi; Antalya, Türkiye, Ekim 2003.

E5.  Z Bayramoğlu, O Şen, B Çaynak, B Onan, H Hüzmeli, İ Sanisoğlu, B. Akpınar.  Salin ile Irrige Edilerek Yapılan Bipolar ve Monopolar Radyofrekans Ablasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması. 10. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim  2008

E6. K Oral, Z Bayramoğlu, B Onan, B Çaynak, B Tamtekin, B Akpınar. Tek yaprakçıklı, çift yaprakçıklı ve stentli biyoprotez aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle gerilemesi orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi.10. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2008

E7. B Kabakçı, Z Bayramoğlu, B Çaynak, C Karabay, H Hüzmeli, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Nonkoroner kupsa genişletilmiş aort greft uygulamalrımız.10. Türk  Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi ,Antalya, Türkiye, Ekim 2008

E8. Z Bayramoğlu, B Çaynak, H Özgen, B Tamtekin,C Karabay, B Onan, B Akpınar. Mitral kapak tamirleri:Orta dönem sonuçları.10. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2008.

E9.Z Bayramoğlu, S İ Onan, B Çaynak, B Onan, Ö Yıldırımtürk, B Akpınar. 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi;İstanbul, Türkiye;Ekim 2008.

E10. B Kabakçı, B Çaynak, Z Bayramoğlu, H Hüzmeli, O Şen, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Asendan aort patolojilerinde cerrahi deneyimimiz. 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi;İstanbul, Türkiye;Ekim 2008.

E11. Z Bayramoğlu, İ Sanisoğlu,L Onat, E Sağbaş, B Çaynak, H Özgen, B Akpınar. Abdominal ve Torakal Aort Anevrizmsında endovasküler stent uygulaması:Orta dönem sonuçlarımız. 11. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi; Antalya, Türkiye; Ekim 2010.

E12. Z Bayramoğlu, H Hüzmeli,  M Bayram, B Çaynak, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Açık kalp cerrahisinde kullanılan yeni bir kemik yapıştırıcısının sternal dehisence üzerinde etkisi:erken dönem sonuçlar. 11. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi;Antalya, Türkiye;Ekim 2010.

E13. B Çaynak, İS Onan, O Şen, M Ezelsoy, H Hüzmeli, Y Durak, Z Bayramoğlu, B Akpınar. Dializ bağımlı olmayan kronik renal yetmezlikli hastalarda kalp cerrahisi. 11. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Kongresi; Antalya, Türkiye; Ekim 2010.

E14. Z Bayramoğlu, M Ezelsoy, B Çaynak, K Oral, E Sağbaş, Y Durak, B Akpınar. Robot yardımı ile yapılan koroner kalp cerrahisinin klinik ve anjiyografik sonuçları. 12. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi; Antalya, Türkiye, Kasım 2012.

E15. Z Bayramoğlu, Y Durak, M Bayram, V Yazıcıoğlu, K Oral, B Çaynak, B Akpınar. Kalp cerrahisinde medyan sternotomi uygulanan hastalarda kullanılan kryptonit kemik sementinin kemik iyileşimi ve hayat kalitesi üzerindeki etkisi. 12. Türk Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2012.

E16. B Kasapoğlu, İ Sanisoğlu, E Öklü,Z Bayramoğlu, K Oral, C Dibekoğlu, B Akpınar. Açık kalp cerrahisi sonrasında gelişen gastrointestinal komplikasyonların değerlendirilmesi. 12. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2012.

E17. H Hüzmeli, Z Bayramoğlu, E Öklü, K Oral, V Yazıcıoğlu, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Açık kalp cerrahisi sonrası devamlı ambulatuvar periton diyalizinin renal replasman tedavisi olarak kullanımı. 12. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2012.

E18. MK Oral, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, B Akpınar, Z Çaynak. Santral Venöz Girişim Sırasında Oluşan İyatrojenik Subklavyen Arter Yaralanmasına Hibrid Yaklaşım.16th Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi.İstanbul,Türkiye, Ekim 2013.

E19. Ö Demirhan, MK Oral, Z Bayramoğlu, Y Durak, V Yazıcıoğlu.Titanyum Plaka ve Mesh Kullanılarak Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Sternal Dehisensin Onarımı.13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E20.M Ünal, MK Oral,Z Bayramoğlu, Barış Çaynak, Volkan Yazıcıoğlu, Yasemen Durak, B Akpınar.İzole Bilateral İliyak Arter Anevrizmasının Cerrahi Onarımı:Olgu Sunumu. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E21.MK Oral, Z Bayramoğlu, Y Durak, Cenk Conkbayır, B Özcem, K Gülşen, Z Bayramoğlu.Gebelikte Tanı Konulan Sağ Atriyal Anevrizmanın Port Acsess Yöntemi ile Tamiri:Olgu sunumu. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E22.MK Oral,Z Bayramoğlu,V Yazıcıoğlu, Y Durak, B Çaynak, B Akpınar.Endoskopik Yöntemle Safen Ven Greft Hazırlanması:Erken Dönem Klinik Deneyimlerimiz. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E23.MK Oral, Z Bayramoğlu, B Çaynak, V Yazıcıoğlu, Y Durak, Ö Demirhan.Transverse Sternal Plating for Prevention and Treatment of Sternal Complication. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E24.Z Bayramoğlu, K Oral, B Çaynak, V Yazıcıoğlu, B Akpınar.Surgical Aortic Valve Replacement with Sutureless Valve in High Risk Patients-Single Centre Experience. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E25.Z Bayramoğlu, K Oral, B Çaynak, V Yazıcıoğlu, Y Durak, B Akpınar.Endovasküler Abdominal Aort Anevrizma Tedavisinde Takibin Önemi:Kaçak(Endoleak) Nedeni ile Büyüyen Prerüptür Abdominal Aort Anevrizması. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E26.B Akıncı, İ Yeldan, Z Bayramoğlu, K Oral, Y Durak Erdinç, B Akpınar.Elektif Kardiyak Cerrahi Planlanan Hastalarda Uyku Kalitesine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi. 13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

E27.M Ezelsoy, K Oral, Z Bayramoğlu, B Çaynak, B Akpınar.Pain and quality of life following robotic assisted minimally invasive direct coronary artery bypass surgery versus conventional bypass surgery.Antalya, Türkiye; Kasım 2016

E28.M Ezelsoy, K Oral, Z Bayramoğlu, B Çaynak, B Akpınar.Minimal invasive cardiac surgery using port Access technique:13 years experience in Turkey.Antalya, Türkiye;Kasım 2016

E29.M K Oral, M Ezelsoy, B Çaynak, Z Bayramoğlu, B Akpınar.Endoskopik yöntemle safen ven grefti hazırlanması:İki yıllık klinik deneyimlerimiz.Antalya, Türkiye;Kasım 2016

E30.Z Bayramoğlu.Minimal Invaziv Cerrahide Myokard Koruma ve Dearing.4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi; İstanbul, Türkiye; Haziran 2018

F.Diğer Yayınlar:

Dergi Hakemliği:

1.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

2.Cardiovascular Surgery and Interventions

3.İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi

4.International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery

5.Obstetric and Gynaecology Cases-Reviews

Kongre Hakemliği ve bilim kurulu üyeliği:

1.13.Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2014.

2.15. Türk Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye; Kasım 2018

3.15.International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular surgery,Antalya, Türkiye;  Mart 2019

 

 

Doç Dr Zehra BAYRAMOĞLU

Muayenehane : Tesvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Fulya Sokak No:2 Nişantaşı

Online Randevu