Periferik Atardamar Hastalığı

Periferik Atardamar Hastalıkları

Periferik atardamar hastalıkları bacaklar ve kollardaki atardamarların hastalığıdır. Sıklıkla bacakları tutan atardamar hastalığı olarak anlaşılır ve atardamarların daralması ve tıkanması olarak görülür.

Bacak Damar hastalığının belirtileri nelerdir?

Yürümekle, merdivan çıkmakla ve koşmakla baldır, uyluk ve kalçada kramp tarzında ağrı oluşması en sık görülen belirtidir. Bu ağrı dinlenmekle azalır veya geçer. Yürüme mesafesi zamanla kısalır ve bir müddet sonra istirahat halinde iken de ağrı olur. Daha ileri aşamada, tedavi edilmez ise ayak parmaklarında iyileşmeyen yaralar ve kangren ortaya çıkabilir. Damar sertliğine bağlı kronik tıkayıcı damar hastalığı gelişmesi ve bulguların ortaya çıkması zaman alan bir süreçtir.Eğer erken farkına varılabilirse engellenebilir, yavaşlatılabilir ve hatta durdurulabilir.

Tanı yöntemi nelerdir?

Fizik muayenede damarların nabızlarının alınamaması önemli bir bulgudur. El doppler cihazı ve tansiyon manşonu yardımı ile bacaklarda ve kollarda kan basıncının ölçülüp birbirine oranlanması basit, güvenilir bir yöntemdir. Muayenede ayak cildinde renk ve ısı değişiklikleri, egzrsiz yapamama nedeniyle kas atrofisi, tüylerde uzayamama ve hipertrofik yavaş büyüyen tırnaklar gözlenir

Yeterli detaya ulaşmak için ve cerrahi bir tedavi planlanıyorsa konvasiyonel periferik anjiyografi, Bilgisayar tomografik anjiyografi (BTA) ve Magnetik rezonans görüntüleme anjiyografi (MRA) istenir.Bu tetkikler bize damar içinde daralma, damar ve plak yapısı, tıkanıklık ve çevre doku ile ilişkisi hakkında bilgi verir.

Tedavi

Tedavinin amaçları semptomları gidermek, egzersiz performansını ve günlük fonksiyonel yetenekleri artırmaktır. Hastalığın başlangıç evresinde risk faktörlerinin kontrol altına alınması medikal tedaviye iyi yanıt vermesini sağlar. Düzenli yürüyüş egzersizi önerilir ve hasta takibe alınır. Hastalığın ileri evresinde katater ile anjiyo laboratuarında balon ve stentleme uygulanabilir veya cerrahi olarak tıkalı olan damarlar yapay damar veya yine hastadan alınan toplardamarlar  kullanılarak by-pass yapılır. Bu tedavilere ek olarak destek tedaviler (hiperbarik oksijen tedavisi, vakum yardımlı yara kapama, yaranın pansuman ve tebridmanı) uygulanabilir.

Akut damar tıkanıklığı ise acil tedavi gerektiren bir durumdur. Her geçen zamanla uzuv kaybı ve ölüm riski artmaktadır, vakit kaybetmeden tıkanıklığa neden olan pıhtının daha fazla ilerlemesini önlemek için kan sulandırıcı ilaç tedavisine başlamak, girişimsel veya cerrahi tedavi ile müdahale etmek gerekir.

Periferik Atardamar Hastalıkları hakkında daha detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.

Online Randevu