Triküspid Kapak Hastalıkları

Triküspid Kapak Hastalıkları

Kanın sağ kulakçıktan, sağ karıncığa geçişini kontrol eden üç yapraklı bir kapaktır. Sağ taraflı kalp kapaklarının kazanılmış hastalıkları sol taraftaki kalp kapak hastalıklarından muhtemelen rölatif olarak daha düşük basınç farkı ve heodinamik strese bağlı  daha nadir görülen bir durumdur.

Triküspid Darlık

Triküspid darlık çok nadir görülür. Çoğunlukla romatizmal kalp hastalığına bağlıdır ve genellikle mitral darlık ile ilişkilidir. En sık görülen belirtiler, bacaklarda ödem, asit, karaciğer büyüme ve ritm bozukluğudur.Karsinoid kalp hastalığı da triküspid darlık oluşturabilir ve semptomlar sağ ventriküler çıkış yolunu tıkayan tüör (miksom veya metastaz) veya vejetasyonlar tarafından da taklit edilebilir.

Triküspid kapağıntedavisi venöz konjesyonu önlemek için diüretik ve nitratlardan ibarettir.Refrakter hastalara triküspid kapak değişimi yapılmalıdır.Cerrahi yaklaşımda  tümörlerin çıkarılması da yapılabilir.

Trikuspit Kapak Hastalıkları

Triküspid Yetmezlik

Triküspid yetersizlik kapak aparatusunun primer hastalığı veya puloner hipertansiyon ve sekonde triküspit anüler dilatasyon oluşturan hastalıklar sonucu görülür.

Romatizmal kalp hastalığı ve endokardit en sık nedenleridir. Genellikle diğer kapak hastalıklarına eşlik eder. Hastaların büyük kısmında ritm problemi, boyun damarlarında belirginleşme ve karaciğer büyümesi görülür.

Jügüler venöz basınç sıklıkla yükselmiştir ve regürgitan akımın sağ atriyuma geçişi ie oluşan bariz cv dalgası göstermektedir.

Triküspid yetersizliğin incelenmesinde Doppler  ekokardiyografi yardım edebilir.

Triküspid yetersizliğin tedavisinin ana kaynağı pulmoner hipertansiyonla sonuçlanan nedenlerin tedavisi oluşturur.Triküspid kapak replasmanı veya tamir medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalarda tercih edilir.Sıklıkla protez halka anüloplasti için kullanılır.Eğer kapak replasmanı gerekli ise, biyoprotez tercih edilir.

 

Triküspid Cerrahi Tedavi

Triküspid darlığı genellikle diğer kapak problemleri ile birlikte olduğundan tedavi buna göre yapılır. Bazen darlığa neden olan yapışıklığı açmak sorunu çözebilir. Triküspid yetmezliğinde halka ile tamir genellikle iyi yanıt verir. Kapağın ileri derece dejenere olduğu durumlarda protez kapak ile değiştirilmesi gerekebilir. genel sağlık durumu, yaş, hayat tarzı , en doğru tedavi seçeneğinin belirlenmesinde yardımcı olur. Triküspid kapak ameliyatı klasik cerrahinin yanında endoskopik olarak da gerçekleştirilebilir.

Triküspid Kapak Ameliyatı, Triküspid Kapak  Nerede, Triküspid Kapak  Replasmanı nedir ve daha fazla bilgi almak için iletişime geçiniz.

Online Randevu