Kalp Tümörleri Ameliyatı

Kalp Tümörleri Ameliyatı

Bu yazımızda Kalp Tümörleri Ameliyatı hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. Buradaki yazılar tamamen bilgi amaçlı ollmaktadır.

Kalp Tümörleri

Kalp tümörleri sık rastlanılan bir hastalık değildir.Kalp tümörü, kalp ya da kalp kapaklarında gerçekleşen anormal büyüme durumudur.Tümörler iyi ve kötü huylu olabilmektedir, genellikle iyi huyludurlar.Kalp tümörlerinin klinik bulguları onun yerleşimi ile ilişkilidir.Kalp tümörlerinin büyük bölümünü miksoma diye adlandırılan iyi huylu tümörler oluşturur. Miksomalar genellikle kalbin sol kulakcığında oluşur.Kalbin duvarının iç tabakasında bulunan embriyonik hücrelerden gelişebilir.Ancak bu tümörler bile büyüklüğü ve yeri bakımından problem yaratabilir.

 

Miksoma2/1-3/1 oranında kadınlarda görülür.Ortalama 50 yaşları olmakla birlikte her yaşta meydana gelebilir.Otozomal  dominant katılım gösteren ailesel miksoma sendromu tanımlanmıştır: Carney sendromu.Etkilenen kişiler farklı fenotipler sergilemekle birlikte bazı formlarda iki temel özellik biraradadır: Yoğun yüz çilleri, endokrin hiperaktivite (cushing sendromu gibi) mixomatoz nonkardiak miksomalar (meme ve deride) ve kardiyak miksomalar. Carney kompleksinde erkek ve kadınlarda eşit görülür, multipl ve ventriküler olma eğiliminde olup, rezeksiyon sonrası tekrarlar.

Kötü huylu kanser tümörleri, sarkoma, mezoteliyoma ve lenfomadır.Metastatik kalp tümörleri, vücudun farklı kısmından kaynaklanır (genellikle akciğer, göğüsler, böbrekler, kan ve cilt)  ve daha sonra kalbe yayılır (metastaz yapar).

 

Kalp Tümörlerinin Belirtileri nelerdir?

Miksomalar, tipik olarak emboli, obsrüksiyon ve aritmilerle ortaya çıkar, fakat kollajen vasküler hastalık, endokardit, vaskülit ve malign neoplazmlar gibi sistemik bulgulara yol açabilir.Kalp tümörleri parçalara ayrılıp kan dolaşımına karışabilir ve küçük arterlerde kan dolaşımını bozabilirler.Tıkanmanın olduğu bölgeye göre belirtiler değişebilir ama başlıca belirtiler şunlardır:

  • Kalp yetersizliği
  • Yorgunluk
  • Nefes Darlığı
  • Ritm problemleri
  • Ateş
  • Bayılma
  • Başdönmesi

Kalp Tümörleri nasıl teşhis edilir?

Birincil kalp tümörlerini tespit etmek zordur çünkü belirtileri diğer birçok kalp problemlerinin belirtilerine benzemektedir.Sıklıkla kalp tümörleri hastanın  nefes darlığı şikayetini araştırırken teşhis edilir.

Kalp MR ve Ekokardiografi  tanıyı kesinleştirmek için iyi yöntemlerdir.

Kalp Tümör Ameliyatları

Miksomaların ciddi, hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açma eğilimi nedeniyle KPB kullanımı ile acilen rezeksiyon uygulanmalıdır.Yapılacak ameliyatın şeklini hastanın genel sağlık durumu, yaşı, tümörün boyutu ve yeri belirleyecektir.Kalp tümörleri açık kalp kalp ameliyatı yanı sıra endoskopik yöntemlerle de alınabilmektedir.

 

Sporadik miksomalarda rekürrens oranı %1 iken ailesel olgularda bu oran %7-22′ leri bulmaktadır.Rekürrens sıklıkla rezeksiyondan sonraki ilk 4 yılda meydana gelir.Yüksek kür oranı nedeniyle sporadik miksomalarda gerekmemekle birlikte carney kompleksinde ekokardiyografik takip ön görülmelidir.

 

Kalp Tümörleri Ameliyatı hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof Dr Zehra Bayramoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.

Online Randevu