Kapak Ameliyatları

Kapak Ameliyatları

 

Kapak Ameliyatları hakkında aklınızdaki soruları bize ulaşarak cevaplandırabilirsiniz.

 

Atriyoventriküler kapakların yeteneği basınç üretilerek , kanın ventriküllere dahil olmasını sağlar.Yeterli kan basıncı oluşturulduğunda, aort ve pulmoner kapaklar açılarak, kanın arteryel sisteme dahil olmasını sağlanır.Atriyoventriküler kapaklar kapanarak kanın atriyumlara geri kaçışını önler.Dastol sırasında aort ve pulmoner kapaklar kapanarak, atriyoventriküler kapaklar açılır, ventriküller dolarak sistemilk ve pulmoner vasküler şebekede pulsatil kan akımı siklüsü başlar.
Herhangi bir kalp kapağının fonksiyon bozukluğu az verimli sirkülatuar sistemle sonuçlanır.Valvüler disfonksiyon bir veya heriki ventriikülde iş yükü artışına neden olur.İleri vakalarda oluşankonjestif kalp yetmezliği ölümle sonuçlanır.
Kalp kapak patolojisi doğuştan ve edinsel kapak disfonksiyonu olmak üzere iki kategoride incelenir.Ciddi kapak disfonksiyonu olan hastalar zamanında cerrahi müdahale yapılmaz ise ölebilirler.
Preoperatif hemodinamik değerlendirme ve invaziv olayan ekokardiyografik değerlendirme ile uygun cerrahi teknik ve seçilecek yöntem öngörülebilmelidir.
Kalp kapakları ile ilgili ameliyatlar kapağın tamiri veya kapağın değiştirilmesi şeklinde ikiye ayrılabilir. Kalp kapağındaki rahatsızlık ilerlememiş olan ve doktora erken dönemde başvurmuş hastalarda kapağın tamir şansı daha yüksektir. Aksi takdirde kapağın yeni bir kapakla değiştirilmesi en uygun seçenektir. Bu konuda doktorunuz size ayrıntılı bir şekilde açıklamada bulunur ve yol gösterir.

Kapakların değişmesi gerekliliği halinde kullanılan iki tür kapak vardır: Biyolojik kapak ve mekanik kapak. Biyolojik kapakların en büyük avantajı, kan sulandırıcı ilaç kullanılmasını gerektirmemesidir. Buna karşılık ortalama ömürleri 7-10 sene arasında sınırlıdır. Mekanik kapaklar ise çok uzun ömürlüdürler. Ancak metalden yapılmış olduklarından dolayı üzerinde pıhtı oluşmasını engelleyebilmek için hastanın hayatı boyunca kan sulandırıcı ilaç kullanması zorunludur.

Minimal invaziv teknikler

Kapak tamiri ve değişiminde küçük kesi ile koltuk altı (port acces) yöntemi ile uygulamak mümkündür.Ameliyat sonrası hızlı iyileşme, iyi kozmetik sonuç ve daha az postop ağrı sözkonusudur.

 

Sizin için en uygun olan kapağı seçmeden önce birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır: Bunların başında yaşınız, kapak hastalığınızın cinsi, kan sulandırıcı ilaçları hayat boyu kullanıp kullanamayacağınız, çocuk sahibi olup olmamak gibi istekleriniz sıralanabilir.

 

Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

 

Online Randevu