Aortoiliak Damar Hastalıkları

AORTOİLİAK DAMAR HASTALIKLARI

Aortoiliak bölge, aterosklerotik plakların en sık ve en erken yerleştiği yerdir. Rene Leriche tarafından ilk olarak 1923 yılında bilateral intermittan klodikasyon, femoral nabızların azalması veya kaybolması ve seksüel empotansla karakterli bir sendrom olarak ”Leriche Sendromu” tanımlanmıştır.

Leriche Sendromunun belirtileri:

  • Intermittan Klodikasyon: Yol yürümekle kalça, uyluk ve baldırda hissedilen ağrı. İstirahatte yeterli olan kan akımının eforla yani dokunun ihtiyacı arttığında yetmemesi, anaerobik metabolizma sonucu biriken laktik asidin sinir uçlarını irrite etmesi ile ortaya çıkan iskemik ağrıdır.
  • Seksüel empotans: Aortoiliak daralması olan erkek hastaların %30-50 sinde görülür. Genital bölgenin kanlanmasını sağlayan internal iliak arterin oklüzyonuna bağlıdır.
  • İstirahat ağrısı:
  • Doku kaybı ve nekroz: İlerlemiş iskemiye bağlı ülserler, doku kaybı ve gangren ortaya çıkabilir.

Deride yetersiz perfüzyona bağlı olarak trofik değişiklikler görülebilir. Bunlar deride incelme, derialtı yağ dokusunun azalması, kıllarda dökülme, tırnaklarda deformite gibidir. Nabız muayenesi en değerli fizik muayenesidir. Blue toe sendromu (distal damarlarda primer tıkanıklık yoktur ancak proksimalden gelen aterom plaklarının distal damarlarda tıkanıklık yapmasına bağlı olarak parmaklarda ve ayağın distal kısımlarında iskemik belirtiler oluşur) görülebilir.

Tedavi

Medikal:

  • Siagaranın bırakılması
  • Lipid seviyelerinin düşürülmesi
  • Diayabetin regülasyonu
  • Hipertansiyon kontrolü

Özellikle son 50 yılda sağlanan medikal gelişmelerle kronik hastalığı olan insanların yaşam sürelerinde uzama meydana gelmiştir.

Cerrahi

Periferik arter hastalıklarının cerrahi tedavisnde otojen, biyolojik veya sentetik gerftlerin kullanıldığı anatomik bypaslar en sık kullanılan yöntemlerdir.

Cerrahi tedavi için hasta yaşı nadiren önemlidir.İleri yaşla birlikte çeşitli sistematik hastalıkların eşlik ettiği hastalarda aortailiak rekonstrüksiyon yerine balon veya stent anjiyoplasti gibialternatif revaskülarizasyon yöntemleri ya da uygun lezyonlarda femoro-femoral, aksillofemoral gibi ekstraanotomik bypass yöntemleri önerilebilir.

Günümüzde bu ameliyatlar %1-2 gibi düşük mortalite ve morbidite oranları ile birçok merkezdebaşarılı bir şekildeyapılmaktadır. Mortaliteyi artıran en önemli sebepler; koroner, karotis, viseral arter hastalığı ve en çok seviyeli periferik arter hastalığı gibi yaygın aterosklerozun varlığıdır. Ayrıca anestezive büyük cerrahi girişmler için risk faktörü olarak bilinen bütün genel sistemik hastalıklar mortalite ve morbiditeyi artırır.

Aortoiliak arter hastalık nedeni ile ameliyat edilecek hastalar preoperatif dönemde anjiyografik olarak çok iyi değerlendirilmelidirler. Viseral arter hastalığı olan asemptomatik hastalarda postoperatif dönemde intestinal iskemi görülebilir.Bu nedenle süperior mezenterik iskemi ve çöliak arterleri tıkalı olan hastalarda mutlaka inferior mezenter arter korunmalı yada çöliak veya supeior mezenterik arter bypas yapılmalıdır.

Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Online Randevu