Kalp Kapağı Hastalıkları

Triküspid Kapak Hastalıkları

Kanın sağ kulakçıktan, sağ karıncığa geçişini kontrol eden üç yapraklı bir kapaktır.Edinsel triküspid…

Aort Kapak Hastalıkları

Aort kapak, kalbimiz ile ana atardamar olan Aorta arasında bulunan kapakçıktır.Normalde 3 yaprakçığı…

Mitral Kapak Hastalıkları

Mitral kapak, kalbin sol kulakçığı ve sol karıncığını birbirinden ayıran iki yaprakcıktan oluşan bir kapaktır…

Online Randevu