Kapak Hastalıkları

Kalpte 4 adet kapak bulunur. Yaşamın herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında sorun çıkabilir. Bu hastalığın sebepleri ise doğumsal veya kalıtsal olabilir. En fazla etkilenen kapaklar aort ve mitral kapaktır. Ancak üçüncü olarak triküspit kapak da etkilenerek sorun çıkarabilir.
Kapaktaki edinsel bozukluğun en önemli etiyolojik faktörlerinden biri romatizmal ateş diğeride infektif endokarditdir.Her ikisinde de ana etken büyük çoğunlukla bakteriyel mikroorganizmalar olup gelişen infektif reaksiyon sonucu kalp kapaklarının tutulumu söz konusudur.Akut romatizmal ateş, çocuk ve genç erişkinlerde doğumsal olmayan kalp hastalıklarının en sık sebebidirBütün yaş gurupları birlikte değerlendirildiğinde hipertansiyon ve aterosklerotik kalp hastalığından sonra üçüncü sırayı alır.
Hastalık ülkemizde, gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi büyük halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.Bu hastalıkların nedenleri toplumların sosyoekonomik düzeyleri ile yakından ilgilidir.
Online Randevu