Koroner Bypass Ameliyatları

Koroner Arter Cerrahisi

Koroner arterler kalbi besleyen ve ona oksijen taşıyan damarlardır. Üç ana koroner arterler, kalpten çıkan atardamar olan aorttan beslenirler. Koroner Arter Hastalığı, kalp adalesini besleyen ve ‘koroner arterler’ olarak oluşan hastalıklardır, atardamarların iç tabakasında yağ, bazı kan türevleri, fibröz doku ve kalsiyum gibi bazı materyallerin lokal birikimlerinin oluşturduğu ve bunlara eşlik eden damar duvarındaki değişikliklerin birlikte ortaya çıktığı patolojik bir durumdur. Koroner ateroskleroz koroner arterlerin lümenini daraltıp tıkayarak kan akımının azalmasına, ilgili arterin beslediği doku fonksiyonunu etkileyerek klinik belirtilere neden olabilir.

En sık görülen klinik bulgu Angina Pektoris olarak adlandırdığımız göğüs ağrısıdır; ağır yemek sonrası, emosyonel stresle, soğukla ortaya çıkabilir ve tekrarlayabilir. Ağrı eğer istirahatte de oluyorsa, ağrının sıklığı ve süresinde artış oluyorsa o zaman Akut Koroner Sendrom olarak adlandırılır.

Eğer daralma veya tıkanma yavaş yavaş meydana gelmişse o zaman kollateral dolaşım teşekkül eder.Bu suretle tam tıkanma olsa bile myokard enfarktüs meydana gelmeyebilir.

Çoğu koroner arter hastalıklarında halen günümüzde en etkin tedavi koroner bypass ameliyatıdır.

Koroner bypass ameliyatı nedir?

Koroner damarda tıkanıklık olan bölümün ilerisine, vücudun başka bir bölgesinden alınan yeni damar kullanılarak, kanın ulaştırılmasıdır. Köprüleme işlemi ile tıkanık alanın üzerinden kan yeni damar köprüsüyle aşıp uzaktaki kalp kaslarına ulaştırılır.

Bypass İçin Kullanılan Damarlar

  • IMA(Internal Mamaryan Arter):En sık tercih edilen ve en fazla açık kalma oranı olan damardır.Göğüs kemiğinin hemen altında sağlı sollu seyreder.
  • Radyal Arter:Ön kolun dış tarafında seyreden önemli bir atardamardır
  • Safen Ven:Bacak toplardamarı olarak bilinir.IMA dan sonra en sık tercih edilen damardır
  • Diğer:Karın içi atardamarı (GEA)

Bypass Ameliyatı nasıl yapılır?

Koroner arter bypass cerrahisi ileri teknoloji kullanımı ve deneyimle güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahi yaklaşım iki şekilde olabilir.Kalp özel yöntemlerle durdurularak kalp-akciğer makinasına bağlanır.Ameliyat bittikten sonra kalp yeniden çalıştırılır.Son yıllarda gelişen teknoloji ve artan deneyim ile kalp hiç durdurulmadan, çalışan kalpte, küçük kesilerle ve robotik tekniklerle de yapılabilmektedir.

Hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ek risk faktörlerinin tespit edilip bunlara ait olası komplikasyonları öngörerek tedbirlerin alınması ameliyatın başarısını artırır.

Günümüzde modern ameliyat tekniği ve teknoloji sayesinde hastalar, yaklaşık 5 gün içinde hastaneden taburcu olmakta ve 4 hafta içinde kısıtlama olmadan (Araba kullanmak ve cinsel yaşam dahil) normal yaşamlarına dönebilirler.

Bypass kişide psikolojik bozukluk yaratır mı?

Ameliyat sonrasında hasta günlük yaşantıya hızlıca dönmekte ve pek çok hasta tarafından rahatlıkla tolere edilmektedir.Bu dönemde ailenin ve çevresinin desteği tabiki çok önemlidir.

Online Randevu