Aritmi Cerrahisi

Aritmi Cerrahisi

Bu yazımızda Aritmi Cerrahisini inceliyor olacağız.

Atriyal Fibrilasyon (AF) en sık görülen kalp ritm problemidir.Çeşitli kalp hastalıklarıyla, en sık mitral kapak problemleri ile birlikte, bazen de tek başına seyreden ve yaşam kalitesini bozan bir ritm bozukluğudur.Atriyal Fibrilasyon kabaca kalbin düzensiz çalışması olarak tarif edilir.Uzun zaman gerekli tedavi uygulanmaz ise kalp büyümesi, kalp yetersizliği ve beyine pıhtı atmasından kaynaklı felç durumu olabilir.

 

Atriyal fibrilasyon olan hastaların %10undan azı yapısal kalp hastalığının elektrokardiyografik veya ekokardyografik , bulgusunuvermeyen yalın atriyal fibrilasyona sahip bireyler olarak sınıflandırılmaktadırlar.Atriyal fibrilayonlu hastaların kliniği değişkendir.Bazı hastalar asemptomatiktir.Atriyal fibrilasyon tanısı rutin yıllık muayenede veya başka bir hastalık için hasta değerlendiriken konabilir.

 

Paroksismal atriyal fibrilasyon:Genelde rekurran olan kendi kendine durabilen 24 saatten az süren atriyal fibrilasyo

Devam eden atriyal fibrilasyon:Bir haftadan uzun süre kendi kendine geçmeyen atriyal fibrilasyo

Kalıcı atriyal fibrilasyon:Bir seneden uzun süren atriyal fibrilasyon olması veya kardiyoverisyona dirençli olması veya her ikisi

Yalın atriyal fibrilasyon:Yapısal bir kalp hastalığın yokluğunda, paroxysmal, ısrarcı veya kalıcı olabilir.

 

Atriyal fibrilasyonun tedavisi

Atriyal fibrilasyonun tedavisi, atriyal fibrilasyonun etiyolojisi ve semptomlarına bağlıdır.Atriyal fibrilasyonla ilişkili semptomlar hasta tarafından tolere ediliyor mu? Atriyal fibrilasyon uzun dönem sonuçları doğuran kötü bir hemodinamik tabloya neden olmuş mu? Embolik olaylar gelişmiş mi ve tromboembolism için uzun dönem risk nedir? Bu alanlarla ilgili önemli meselelerin değerlendirilmesi tedavi seçeneklerine yol göstermekte yardımcı olmaktadır.

 

Atriyal fibilasyonda tedavi hedefleri, normal kalp ritmini (sinüs ritmi) yeniden kazanmak, kalp hızını kontrol etmek, beyine pıhtı atma riskini azaltmaktır.İlaç tedavisi ritmin normale dönmesinde çok etkili değildir.Kalp hızını yavaşlatmak ve embolik olayları önlemek için kan sulandırıcı ilaçlar verilir.

 

Kardiyoversiyon (Elektroşok), katater ablasyon ve cerrahi ablasyon ise atriyal fibrilasyonu normal ritme döndürmek için uygulanan tedavilerdir.Ritm kontrolünün faydalı bir yaklaşım olduğu düşüncesi ile veya atriyal fibrilasyon ve refraktor hızlı ventrikular cevap olan hastalarda pacemaker ile ritm kontrolünün sağlandığı bir çok çalışmada gösterilmiştir.Sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonundaki düzelme ile birlikte taşikardi tarafından indüklenen kardiyomyopatide de gerileme olabilmektedir.

 

Cerrahi tedavi olarak, kryo (dondurma) ablasyon ve radyofrekans (yakma) ablasyon teknikleri kullanılır.

 

Aritmi Cerrahisi hakkında daha detaylı bilgi almak için Prof Dr Zehra Bayramoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.

Online Randevu