Solunum ve kalp, insan vücudunun hayati öneme sahip olan iki sistemi arasında yer alır. Solunum sistemi, vücuda oksijen alımını sağlar ve karbondioksit atılımını gerçekleştirir. Akciğerler, bu sürecin merkezinde yer alır ve solunum yoluyla oksijeni kan dolaşımına aktarır. Kalp ise vücudun pompalama işlemini yapan motorudur. Kanı vücuda yayarak dokulara oksijen ve besin maddeleri taşır, aynı zamanda metabolik atıkları uzaklaştırır. Bu iki sistem birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir ve vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için birlikte uyum içinde çalışırlar.
Kalp sağlığı ve nefes egzersizleri önemli konuları kapsar. Kalp sağlığı, yaşam kalitesi ve uzun ömür için kritik öneme sahiptir. Kalp sağlığını korumak için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresi yönetmek önemlidir. Nefes egzersizleri ise stresi azaltmak, zihinsel odaklanmayı artırmak ve solunum sistemi fonksiyonlarını iyileştirmek için etkili bir yöntemdir. Derin nefes alıp verme, meditasyon ve yoga gibi teknikler, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Bu egzersizler, kalp sağlığını korumak ve stresi azaltmak için güçlü araçlar olarak kabul edilir.
Dispne, erken yorgunluk, egzersiz intoleransı ve yaşam beklentisinin azalması, kalbin doku metabolik taleplerini karşılayamamasıyla karakterize edilen kalp yetersizliğinin yaygın semptomları ve belirtileridir
Pulmoner gaz değişimini ve dokulara oksijen iletimini tehlikeye atabilir. Solunum kas disfonksiyonu KY hastalarında dispne nedenlerinden biridir (Schindler, Adams, Halle, Mhindler, 2019). Düşük LVEF ve kan basıncı, inspiratuar kas zayıflığından sorumlu mekanizmaların bir kısmını açıklamıştır. Sistolik disfonksiyon kalp debisini azaltır. Sistolik ve diyastolik sol ventrikül hacmini arttırır, Bu da artmış pulmoner vasküler basınç ve tıkanıklık daha sonra pulmoner hipertansiyon ile sonuçlanır. SKB’deki azalma, kardiyak çıktıda azalmaya neden olarak solunum kası kan akışını ve perfüzyonunu tehlikeye sokabilir. Kardiyak çıkışın artması, sistolik kan basıncını artırarak ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğunu azaltma ve solunum kas gücünü geliştirme potansiyeline sahiptir (Nakagawa vd., 2020). Kronik kalp yetersizliği olan hastaların nefes darlığı, yorgunluk ve egzersiz toleransı ile ilişkili olduğu saptanan iskelet kaslarının bir grubu inspirasyon kaslarıdır. Kronik KY olan olguların nispeten büyük bir yüzdesinin inspiratuar kas zayıflığına (% 30-50) sahip olduğu ve kronik KY olan yaşlı bireylerin daha büyük bir yüzdesinin inspiratuar kas zayıflığı (%70) yaşadığı gözlemlenmiştir (Nakagawa vd., 2020). Diyafram birincil inspiratuar kastır ve kalp yetersizliğinde diyafram anormallikleri ekstremite kaslarından daha erken veya daha fazla ortaya çıkar. Diyafragma güçsüzlüğü KY hastalarının göze çarpan bir özelliğidir. Ventilayonun aşırı hızlı olması ve pulmoner ödem diyafragmatik atrofiyi tetikler. Kalp yetersizliği hastanın rezidüel hacmini ve fonksiyonel rezidüel kapasitesini ve akciğer sertliğini de arttırır. Bu değişiklikler diyaframın düzleşmesini ve kuvvet üretimi üzerindeki etkisini en aza indirecektir.
Solunum ve fiziksel egzersizler sonucu solunum kas kuvvet ve dayanıklılığında, yaşam kalitesinde ve egzersiz kapasiteleri artma görülmüştür

Online Randevu